Predstavitev | Kontaktne informacije | E-mail | Partnerji | Switch to English


Kaj delamo?
 
bullet Oskrba na domu na daljavo
 
bullet
storitev rdeči gumb
  bullet telefoni z rdečim
    gumbom
  bullet dodatna sprožila
 
bullet
detektor padca
 
bullet
delilnik tablet
 
bullet
detektor prisotnosti v postelji
 
 
bullet
detektor epileptičnega napada
 
   
bullet Zastopanje
  bullet TAMINO XML
     
bullet Aktivnosti na državnem in mednarodnem nivoju
  bullet državni nivo
  bullet evropski nivo
   
bullet Sodelovanje v mednarodnih projektih
  bullet TeleSCoPE (2011-13)
  bullet BioModUE_PTL
(2011-13)
  bullet UNITED4HEALTH (2013-15)
  bullet Easy-IMP (2013-16)
  bullet NITICS (2013-15)
  bullet REHA2030 (2019-2021)
  bullet ACESO-AAL (2020-2023)


Druge aktivnosti
bullet bullet
   
bullet MKS in "Dom IRIS"
  bullet Projekt: Vizualizacija
  bullet Projekt: Opomnik
   
bullet

Gradivo za vaje za študente medicine - socialna medicina 2013-14

   
bullet Seminar Telemedicina MF 2010-11
   
bullet

EMG workshop 2006Osebna izkaznica
 
Predstavitev podjetja
Kontaktne informacije
bullet Kdo smo?
partnerji Naši partnerji

Predstavitev podjetja

MKS je raziskovalno podjetje usmerjeno v razvoj storitev, ki osebam z zmanjšanimi zmožnostmi (stari, invalidi, trajno bolne osebe) omogočajo samostojno, zdravo, varno in udobno življenje v svojem domačem okolju, oz. v okolju, ki je prilagojeno njihovim potrebam (oskrbovana stanovanja, domovi za stare). Skupaj s sodelavci iz socialnega sektorja (Zavod za oskrbo na domu na daljavo, Center za pomoč na domu Celje) smo pionirji na področju razvoja storitev oskrbe na domu na daljavo, saj je že od leta 1993 uporabnikom dosegljiva storitev »varovanje na domu na daljavo – 'rdeči gumb'«. Pri razvoju novih storitev sodelujemo s partnerji iz industrije (smo člani TM IKT) in javnega sektorja npr. pri razvoju »Doma IRIS« (obveščanje uporabnikov o njihovih prejetih in načrtovanih storitvah; sistem večmedijskega opominjanja; storitev »rdeči gumb« ter razvoj storitve telerehabilitacije).
Vrsto let aktivno vplivamo na vključevanje storitev na daljavo v strategije in zakonodajo RS na področju varstva starih, dolgotrajne oskrbe in e-zdravja in pri tem sodeluje z resornimi ministrstvi (MDDSZ, MZ, MZVT).
Izvajamo promocijo med strokovnim osebjem na področju sociale in zdravstva ter sodelujemo v procesu izobraževanja kadrov, ki bodo te rešitve posredovali uporabnikom (Medicinska fakulteta v Ljubljani, predmet socialna medicina).
Podjetje MKS se aktivno vključuje v raziskovalne konzorcije za pridobitev EU sredstev za razvoj na področju e-vključenosti ciljne populacije (11 predlogov projektov). Dr. Rudel je tudi ekspert evalvator pri Evropski komisiji za to področje. V Sloveniji smo vodili oz. sodelovali v več razvojno-raziskovalnih projektih.
Vizija MKS je, da s storitvami zdravja in oskrbe na daljavo ustvariti pogoje, da bo ciljna populacija živela kakovostno življenje v domačem oz. prilagojenem okolju. V ta namen razvijamo idejo nacionalnega centra za zdravje (telemedicina) in oskrbo na domu na daljavo ter storitve zasnovane na interaktivni IP TV.

Naše kompetence so:
- vzpostavljanje in vzdrževanje mreže storitev za izvajanje storitev zdravja in oskrbe na daljavo
- izkušnje pri uvajanju novih storitev za osebe z zmanjšanimi zmožnostmi, in razumevanje odnosa starih do, IKT tehnoloških rešitev ki so vključene v storitve
- poznavanje razmer in pogojev (strategije, zakonodaja, sistem zavarovanja) v slovenskem prostoru za uvajanje novih storitev, ki temeljijo na IKT rešitvah, na področju sociale in zdravstva
- zagotavljanje opreme in tehnična podpora uporabnikom in izvajalcem storitev
- promocija storitev na daljavo ter izobraževanje strokovnega kadra za uporabo novih tehnoloških rešitev
- izkušnje pri pripravi predlogov projektov, ki jih sofinancira EU in domače institucije